CESTA DO HLUBIN ...

INTRO A RETROSPEKTIVNÍ TERAPIE

 

Hlubinná intro a retrospektivní terapie


  1. individuální terapie (v ordinaci kliniky FYZIO-MED)

  2. partnerská terapie

  3. rodinná terapie

  4. děti s poruchami chování a učení (s dětmi pracuji jen,když se terapie účastní aktivně pečující rodič, u dětí je třeba individuálně optimalizovat výchovné prostředí)

  5. práce se skupinou (různorodou nebo v některých kurzech s životními partnery) – prožitkové víkendové pobyty v nádherném prostředí Krušných hor (14hodin intenzivní práce na sobě samém)

  6. on-line poradna – plnohodnotná terapie vedená přes skype


Co to je intro a retrospektivní hlubinná terapie ?


Vše co se kolem nás po celou dobu našeho života děje je procesem -vse se pohybuje mění.Hlubinná intro a retrospektivní terapie je specifická terapie, jejímž nástrojem jsou velmi specifické techniky a praktiky působící uvnitř nás (introspektivně) i na naši interakci s okolním světem (retrospektivně). Klademe důraz na aspekty celostního řešení.

Terapeut pracuje,jak s vnitřním světem klienta (intro) stejně tak i jeho vnějším světem (retro). Vše co se děje kolem nás a to již od prenatálního stavu analyzujeme a zpracováváme svým specificky jedinečným způsobem (to vše se děje zcela automaticky na naší nevědomé úrovni a právě v nevědomí jsou uloženy všechny informace (zážitky,pocity,vjemy,emoce...). Na nevědomé rovině je ukryto vše co se děje v nás i okolo nás, tyto informace jsou na základě individuální zkušenosti zpracovány a výsledky tohoto zpracování jsou projektovány do naší mysli na úrovni vědomé, na základě těchto závěrů jednáme a prožíváme. (Možná jste již zažili,že jste něco museli nutkavě udělat,ačkoliv rozum vám říkal,že to není právě nejlepší nápad,ale to nutkání bylo silnější než slabý hlásek faktů) Zde je nutné zdůraznit-individuálnost zpracování ke kterému dochází na základě předchozích zkušeností i dědičných aspektů, proto závěr zpracování téhož podnětu může být u různých osob velmi odlišný.V důsledků těchto skutečností potom jednáme se svým okolím, prožíváme mezilidské interakce,řešíme (nebo neřešíme) potíže, vylepšujeme nebo nevylepšujeme své možnosti, zkrátka jednáme a prožíváme. Možná byli překvapeni, že mnohokrát jste si říkali,až tato situace nastane příště,už se určitě zachovám zcela odlišně, ale přesto přístě s otevřenými ústy sledujeta,jak opakujete stejný vzorec (vzorec,který jste sami označili za špatný) a přesto jste ho zcela automaticky zopakovali, možná se vám to stalo nesčetněkrát– uvízli jste v takzvaném bludném kruhu.Tyto bludné kruhy se mohou týkat jakékoliv oblasti našeho života (práce,vztahů,nemožnosti využít svých maximálních schopností,vnitřní tenze (strachu nebo nespokojenosti)...).Vzhledem k tomu,že vše se neustále mění,dostává se nám nových,dalších podnětů mohou se primární bludné kruhy začít patologicky řetězit a vytvářet ještě větší chaos (zmatek) a tím negativně ovlivňovat náš každodenní život i zdravotní stav, to co se dlouho děje na psychické rovině se může začít radikálně manifestovat na těle-vznikem fyzické nemoci, která je již nepřehlédnutelná a ukazuje na odiv celému světu to-co jsme se snažili udržet pod pokličkou.Psychické faktory jsou součástí každé nemoci – akutní, chronické nebo manifestuje-li se nemoc duševními, tělesnými nebo sociálními problémy.

Tedy trápí-li vás nemoc,duševní,tělesné nebo sociální problémy (zejména ve vztazích a komunikaci) nebo na sobě chcete něco vylepšit (dosahovat lepších výsledků,plně využívat svůj potenciál....).Tak právě pro vás je tu tato jedinečná terapie. Po odebrání anamnézy a podrobné analýze vašeho případu,budete pomocí terapeuta společně prozkoumávat složku vašeho podvědomí a hledat zde impulzy,které v minulosti nebyly právě správným způsobem zpracovány, společně provedete kroky na jejich vhodnější zpracování a ve vědomé složce tyto nové závěry přirozeně aktivujete (práce introspektivní) aplikujete nové vzorce chování,cítění,prožívání a interakce s okolním prostředím (práce retrospektivní).


Cílem terapie je : Správně zpracovat informace z minulosti, odhalit a deaktivovat primární patologický bludný kruh, tím zrušit moc i všech sekundárně vzniklých bludných kruhů, objevit skryté zdroje a možnosti každého z vás a umožnit vám jejich maximální využití k osobnímu rozvoji a úspěchu. Dosáhnout optimálního zdraví, kde zdraví rozumíme jako rovnováhu toho co se děje uvnitř v nás a okolo nás (přičemž není podstatný jen aspekt samotné rovnováhy,ale také aspekt harmonie uvnitř a venku).


C E N Í K S L U Ž E B


Individuální terapie

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.200,- Kč

600,-Kč

Partnerská terapie

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.200,- Kč

600,-Kč

Rodinná terapie

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.200,- Kč

600,-Kč

Děti s poruchami chování

a učení

Odebrání případu analýza

60minut terapie

1.200,- Kč

600,-Kč

Práce se skupinou

- víkendové zážitkové kurzy

14 hodin intenzivní terapie


4.300,-Kč

(včetně ubytování)

On-line poradna

plnohodnotná terapie vedená přes skype

AKCE :

v lednu odebrání případu + analýza – ZDARMA

700,- Kč (60 minut terapie)

Poslední komentáře
07.06.2012 21:49:42: I'm not your Old Man of the Sea. kurs windsurfingu