CESTA DO HLUBIN ...

PROŽITKOVÉ VÍKENDY

 

Intro a retrospektivní prožitkové víkendové semináře :


Kde : v nádherném prostředí Krušných hor, Kovářská

Začátek víkendu je vždy v pátek v 19hod., v sobotu a neděli budeme pracovat od 9:00 do 16:00.

Kovářská

Kdy :

  1. víkend - odložení břemene a práce s emocemi

  2. víkend – není statečný ten, kdo se nebojí

  3. víkend – štěstí a spokojenost je v nás,aneb psychohryCÍL SEMINÁŘŮ :

  1. vyrovnat se s tím co bylo

  2. odložit všechny masky a naučené vzory

  3. dostat se ke své skutečné podstatě, prožívat a chápat své emoce přirozeně

  4. být sami sebou, připraveni k dalšímu seberozvoji ve všech oblastech života, připraveni rozvíjet šťastné vztahy se svými blízkými

     

CENA :

4.300,-Kč za osobu a jeden víkendový seminář (včetně ubytování a 3xteplého jídla (možno objednat i vegetariánské jídlo)

skupina max. 10 lidíVíkend I :

Odložení břemene a práce s emocemi :


Každý prožíváme emoce, je to zcela přirozené,jako dýchání.Avšak právě emoce jsme se mnohdy naučili potlačovat,hodnotit zda je dobré to co cítíme vyjádřit a nebo ne (korigujeme,jak chceme na své kolí působit, co si můžeme dovolit a co ne).Potlačené emoce si stejně najdou cestu ven a to buď formou prudkého výbuchu zlosti (v situaci,kdy si to sami dovolíme),uzavřením se před okolním světem (deprese, úzkostně depresivní stavy...) nebo se manifestují tělesně, propuknutím nemoci či tělesného dyskonfortu. V lepším případě pak nejsme schopni přiměřeně reagovat na potřeby našich dětí,naslouchat jim nebo naplno pracovat.To co vnitřně prožíváme (emoce),je pro nás vždy užitečné, je to kontakt s naší podstatou.To jak se dnes chováme a co prožíváme souvisí většinou s našimi zkušenostmi a prožitky z dětství,které jsou všechny uloženy v našem podvědomí a na vědomé rovině si jejich existence nejsme většinou vědomi,intuitivně podle těchto vzorů jednáme a prožíváme,množství těchto podnětů nemuselo být v minulosti správně zpracováno a nejpravděpodobněji jsou příčinou našich dnešních nesnází.

Každá nepříjemná emoce (strach,hněv,smutek,trvalý soucit s každým a se vším...),pokud je velmi intenzivní,může přerůst do stavu,kdy vnímáme bolest a vůbec ničemu nerozumíme. Jakmile se ponoříme do pocitů,vrátíme se k jejich kořenům, můžeme pochopit své prožívání. A to je klíč k úlevě! Vnímání minulosti, jako toho co bylo, to co akceptujeme, ale teď již není, ztrácí na významu a nemusí to nadále ovlivňovat náš život.Víkend II :

Není statečný ten, kdo se nebojí :


Strach je emoce, která nám dokáže svázat ruce, omezit nás v našich aktivitách, v možnosti volně dýchat, v přeneseném slova smyslu ukrást nám náš život : „Jestliže zemřeš dříve, než zemřeš, navěky zahyneš.“ (Angelus Silesius)

Avšak i tato emoce nám může být velmi prospěšná, chrání nás, říká nám něco podstatného o nás samých, dává nám možnost se rozhodnout, zastavit se a promyslet nové strategie... Není to žádná temná síla, která řídí naše životy, je to jen varovná kontrolka a my jsme ti, kdo rozhodují.Víkend III :

Štěstí a spokojenost je uvnitř v nás, aneb psychohry :


Pokud chceme po druhých,aby nás činili šťastnými, používáme k tomu násilí, nutíme druhé a vyvoláváme jejich přirozený odpor. Sami ve vztazích zažíváme podobný tlak, vnímáme, že je s námi manipulováno a není nám to příjemné. K tomu, abychom na ostatní přestali vyvýjet nátlak a zároveň sebou nenechali manipulovat potřebujeme jen : upřímnost, přirozenost a procítění,že štěstí pramení z nás samotných, z naší existence, z našeho vnitřního naplnění.Platební podmínky :


Pořádá : Bc. Martina Francová, FYZIO-MED, Jugoslávská 1641/36,Most

Zážitkový seminář lze objednat na tel. čísle : +420 722 769 080

nebo emailem na adrese : francovamartina@seznam.cz


Poštou na dobírku obdržíte poukaz na vámi vybraný seminář.